4Tree (โฟร์ทรี) สารเสริมประสิทธิภาพพืช เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพืช

4Tree

4Tree สูตรอิออน

“โฟร์ทรี” นวัตกรรมสารเสิรมประสิทธิภาพ เพื่อพืชพรรณทุกชนิดพลังอิออนของโฟร์ทรี มีประสิทธิภาพมากกว่าระดับนาโน ถึง 5 เท่า สามารถซึมผ่านเข้าใบลำต้นและทุกส่วนของพืชได้ในเวลาเพียงไม่ถึง 1 นาที ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของพืช คืนสภาพความสมดุลของพืชให้กลับสู่สายพันธุ์เดิม ปัญหาแมลงและศัตรูพืชจะหมดไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นน้ำเลี้ยง ในช่วงที่สารอาหารของพืชซึมเข้าสู่ท่อน้ำเลี้ยง

โฟร์ทรี เป็นนวัตกรรมใหม่สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่ กรดฮิวมิก กรดฟีโนลิก กรดซิตริก กรดอะมิโน และสารสกัด X-factor สุดยอดนวัตกรรมใหม่ของวงการ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ A4S

กรดฮิวมิก
กรดฟิโนลิก

ทำไมต้องเป็น อิออน ?
นวัตกรรม 4Tree และ 4Tree Hormone
เป็นเทคโนโลยีที่การเกษตรสากลยอมรับ
ลดต้นทุนได้หลายเท่า ปลอดภัยต่อภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
เห็นผลเร็ว กระบวนการทำงานของพืชครบถ้วน

เพิ่มผลผลิต ทั้งคุณภาพและปริมาณ เพราะใช้น้อยแต่ดูดซึมได้มาก
ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ต้องเปลืองพื้นที่จัดเก็บ ไม่ยุ่งยากการขนส่ง


สารคีเลต (Chelate) คืออะไร

คือสารอินทรีย์เคมี ซึ่งสามารถรวมกับธาตุอาหารที่มีประจุบวก เช่น เหล็ก, สังกะสี, ทองแดง, แมงกานีส เป็นต้น ปฏิกิริยาการรวมนี้เรียกว่า chelation ปฏิกิริยาได้ จึงทำให้ ธาตุ คีเลต นี้ ไม่ตกตะกอน จึงเป็นประโยชน์ต่อพืชได้มากขึ้น

คีเลตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ละลายน้ำได้ดี พืชจึงสามารถดูดซึมผ่านรากหรือใบ นำธาตุอาหารรองเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้

งานวิจัยพบว่า วิธีการยึดจับธาตุให้สามารถอยู่ด้วยกันได้ โดยเรียกวิธีการนั้นว่า การคีเลต (Chelation) ดังนั้น สารที่ผ่านการคีเลต (Chelation) พืชจะได้รับสารนั้นอย่างครบถ้วน หรือไม่สูญเสียจากการเปลี่ยนไปเป็นสารอื่น นั่นเอง

ไม่ทำให้ธาตุอาหารตกตะกอน ยึดจับธาตุต่าง ๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แปรสภาพ ช่วยให้ดูดซึมเร็วขึ้นและครบถ้วน

สารคีเลตที่ใช้ทำปุ๋ยจุลธาตุ หรือธาตุอาหารเสริมมีอยู่ 2 ประเภท คือ

  1. สารคีเลต อินทรีย์จากธรรมชาติ เช่นกรดฮิวมิค, กรดฟิโนลิก, กรดซิตริก และกรดอะมิโน
  2. สารคีเลต สังเคราะห์ ที่สามารถจับกับธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี และแมงกานีสได้ เช่น EDTA ย่อมาจาก เอทิลีนไดอามีน เตตรา อะเซติก แอซิด เป็นต้น
สารอิออนคืออะไร

สั่งซื้อเลย