ไบโอ แบล็ค รักษาโรคขอบใบแห้งในนาข้าว

ไบโอ แบล็ค

โรคขอบใบแห้งคืออะไร แล้วส่งผลกระทบเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรของคุณอย่างไร วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลของโรคขอบใบแห้ง การแพร่ระบาดวิ ธีการป้องกัน และวิธีการรักษาโดยฮอร์โมนชีวภาพ ไบโอ แบล็ค มาฝากกัน

โรคขอบใบแห้ง (bacterial leaf blight disease) โรคนี้ระบาดทั่วไปในประเทศไทย โดยเฉพาะท้องที่ที่อยู่ใกล้ถนน และที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขังเป็นเวลานาน เกิดจากเชื้อบัคเตรี ชื่อ Xanthomonas oryzae เข้าทำลายต้นข้าวทางแผลที่ใบหรือรากเชื้อโรคนี้จะทำให้ต้นข้าวที่อยู่ในระยะแตกกอ และออกรวงเกิดเป็นโรคอย่างรุนแรงโดยทำให้ใบของข้าวในระยะแตกกอและใบธงของข้าวในระยะปลาย ใบแล้วขยายลงไปที่ข้อต่อของใบแทบทุกใบของพันธุ์ข้าวที่ไม่มีความต้านทานจะเป็นโรคจนแห้งตายไปทั้งใบ นอกจากนี้ เชื้อโรคก็อาจทำออกรวงเกิดเป็นแผลช้ำสีเทาปกติแผลโรคจะเริ่มจากขอบและ  ให้ต้นข้าวหลังปักดำใหม่ ๆ แห้งและตายไปทั้งต้น ซึ่งเรียกว่า Kresek ภายในของต้นที่แห้งตายเพราะ  Kresek จะมีของเหลวสีเหลือง และมีกลิ่นเน่าของบัคเตรีด้วย โรคนี้จะเป็นรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากขึ้น

ลักษณะการเข้าทำลาย โรคนี้เป็นได้ตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงออกรวง ต้นกล้าก่อนนำไปปักดำ จะมีจุดเล็ก ๆ ลักษณะช้ำที่ขอบใบของใบล่าง ต่อมาประมาณ 7-10 วัน จุดช้ำนี้จะขยายกลายเป็นทาง สีเหลืองยาวตามใบข้าวใบที่เป็นโรคจะแห้งเร็ว และสีเขียวจะจางลงเป็นสีเทาๆ โรคในระยะสังเกตได้ยากสักหน่อย อาการในระยะปักดำจะแสดงหลังปักดำแล้วหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่ง ใบที่เป็นโรค ขอบใบมีรอยขีดช้ำ ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ที่แผลมีหยดน้ำสีครีมคล้ายยางสนกลม ๆ ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุด ต่อมาจะกลายเป็นสีน้ำตาลและ หลุดไปตามลมน้ำหรือฝน ซึ่งจะทำให้โรคสามารถระบาดต่อไปได้ แผลจะขยายไปตามความยาวของใบ บางครั้งขยายเข้าไปข้างในตามความกว้างของใบ ขอบแผลมีลักษณะเป็นขอบลายหยัก แผลนี้เมื่อนานไปจะเปลี่ยนเป็นสีเทา ใบที่เป็นโรคขอบใบจะแห้งและม้วนตามความยาว ในบางกรณีที่เชื้อมีปริมาณสูงเข้าทำลายทำให้ท่อน้ำท่ออาหารอุดตัน ต้นข้าวทั้งต้นจะเหี่ยวเฉาและตายโดยรวดเร็ว เรียกอาการของโรคนี้ว่า ครีเสก

การแพร่ระบาด เชื้อสาเหตุโรคสามารถแพร่ไปกับน้ำ ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง และสภาพที่มีฝนตก ลมพัดแรง จะช่วยให้โรคแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางรวดเร็ว

การป้องกันกำจัด

  • ใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทาน เช่น พันธุ์สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 กข7 และ กข23
  • ในดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก
  • ไม่ควรระบายน้ำจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่น
  • ควรเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 เหนียวสันป่าตอง พิษณุโลก 2  ชัยนาท 1 เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว ให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช 
  • ใช้ฮอร์โมนชีวภาพ ไบโอ แบล็ค ชนิดน้ำ [คลิกดูรายละเอียดสินค้า] เพื่อควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคขอบใบแห้ง