เคล็ดลับปลูกมันสำปะหลัง 1 ไร่ ได้เกิน 10 ตัน

เทคนิคการฉีดพ่น 4Tree กับมันสำปะหลัง

ช่วยสร้างราก สร้างใบ ประหยัดปุ๋ยรองพื้น

ขั้นตอนที่ 1 การแช่ท่อนพันธุ์ ใช้ 4 ทรี 10 ช้อนต่อน้ำ 100 ลิตร ใส่ในกะละมังหรือภาชนะอะไรก็ได้ แช่ไว้ห้ามเกิน 30 นาที แล้วเอาไปปักได้เลย ถ้าแช่ข้ามคืนรากมันแทงออกมาแล้วนำไปปัก รากมันก็หัก รากมันจะช้ำ แต่ถ้าไม่สะดวกในการแช่ท่อนพันธุ์มัน ก็ใช้วิธีการผสมใส่เป้พ่น ฉีดใส่กองมันได้เลย โดยใช้ 4Tree 10 ช้อนต่อน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นท่อนพันธุ์มันที่ต้องการนำไปปักปลูก น้ำที่เหลือจากการแช่ท่อนพันธุ์มัน สามารถเอาไปฉีดโรยหน้าแปลงได้ หรือนำไปฉีดต้นไม้อื่นก็ได้ มันมีประโยชน์สามารถใช้ได้อีก เป็นการใช้แบบคุ้มค่าในส่วนของการปลูกพันธุ์มัน

การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

วิธีการปลูกท่อนพันธุ์มัน จะมีก้านเขียว ก้านแดง ลักษณะของพันธุ์มันกับดินไม่หนีกันมาก
ถ้าเป็นดินทราย เหมาะกับกลุ่มพันธุ์มัน ระยอง72
ถ้าเป็นดินแข็ง เหมาะกับมันพันธุ์แขกดำ

เทคนิคการปักท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
เริ่มจากการตัดท่อนพันธุ์ก่อน ให้อยู่ในระหว่าง 25-30 ซม. เพราะว่าการที่เราตัดสั้นเกินมันจะมีปัญหาในการปลูก เราต้องปลูกแบบยกร่อง (ดีกว่าแบบไม่ยกร่อง เพราะสามารถเกิดโรคและเชื้อราได้ง่าย) ช่วยไม่ให้มันเกินโรคเน่า รากเน่า การระบายอากาศในระบบรากหรือในระบบของหัวมันของท่อนมันจะดีกว่า ดังนั้นยกร่องดีกว่า การขุดหัวมันไปจำหน่ายก็จะดีกว่า

  • วิธีการปักในฤดูแล้ง ให้ปักลงดิน ประมาณ 15ซม. เพราะว่าสภาพอากาศร้อนแล้ง จะเข้าไปไม่ลึกมาก จึงทำให้โอกาสของท่อนพันธุ์มันจะสัมผัสความชื้นในดินมีสูง จะทำให้เขาอึด ไม่ย่อยตาย ไม่แห้งตาย ก่อนที่จะสร้างใบขึ้นมา
  • วิธีการปักในฤดูฝน ปักตื้นประมาณ 10 ซม.
  • วิธการปักในฤดูหนาว ปักตื้นประมาณ 10-12 ซม. เพื่อที่จะให้มันได้เจอความชื้นได้เยอะที่สุดในส่วนของการปักท่อนพันธุ์มัน

แนะนำวิธีการปัก : ต้องปักแบบตรง มันจะสามารถออกได้รอบลำต้นเลย ต้นละ ประมาณ 10หัว

ระยะการปลูกมันสำปะหลังที่เหมาะสม

  • เพื่อขยายพันธุ์ ควรอยู่ระหว่างที่ 50 ซ.ม.
  • เพื่อขยายหัว ได้น้ำหนักหัวที่ดี ให้อยู่ประมาณ 1เมตร X 1 เมตร เพราะว่ามันสำปะหลังเป็นพืชหัวออกข้าง พืชจะมีพื้นที่ขยายหัว ทำให้พืชไม่แย่งอาหารกัน

ถ้าปลูกถี่ ในระยะ 50 ซ.ม. รากก็จะเบียด ทำให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ใบมันสำปะหลังก็จะเกยกัน ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ไม่เต็มที่ ตอนอายุ 1 เดือน มันจะงาม แต่พอมันค่อย ๆ โตใบมันเกยกัน มันแย่งอาหารกัน ใบมันสำปะหลังก็จะสลัดใบออก เพราะมันไม่ได้สังเคราะห์แสง จนอายุประมาณ 2เดือน สังเกตได้เลยว่ามันที่ปลูกถี่ๆ มันจะเหลือไม่กี่ใบอยู่ตรงหัว มันเป็นมันที่ไม่มีความสมบูรณ์

เทคนิคการปลูกให้ได้ไร่ละ 10 ตัน

ปลูกมันสำปะหลัง 1 ไร่ พื้นที่ประมาณ 1,600 ตร.ม. (400 ตร.ว)
ใช้พื้นที่ปลูก 1*1ม. สามารถปลูกได้ 1,600 ท่อน ช่วยประหยัดต้นทุนในเรื่องของท่อนมันลง ใช้เงินต่อไร่อยู่ประมาณ 400 บาท 10 ไร่ ก็ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท

หากฉีดพ่น 4Tree ในระยะที่เหมาะสม ใบมันจะใหญ่ ใบมันจะเขียว ใบมันจะเปิด ถ้ามันสำปะหลัง ใบมันสมบูรณ์ ใบมันจะใหญ่ ใบมันจะเปิด คือช่วงตกบ่ายปกติแล้วใบมันจะตก แต่ตอนเช้าใบมันจะชูขึ้น เพราะว่ามันดึงความชื้นขึ้นมา แล้วคายน้ำออกจากปากใบ น้ำใบจะชูขึ้น พอช่วงบ่ายใบมันจะตก

ถ้าเป็นมันสำปะหลังที่ไม่สมบูรณ์ ช่วง 14:00 น. – 15:00 น. ใบจะตกหมดเลย แต่มันสำปะหลังที่ฉีดพ่น 4Tree ช่วงบ่ายๆใบมันยังกาง ยังชี้อยู่บ้าง ความสดของใบค่อนข้างดี และที่สำคัญทนแล้ง การฉีดพ่นครั้งนึงจะช่วยให้มันสำปะหลังตุนอาหารไปหลายวัน

ระยะเวลาการฉีดพ่นทางใบ แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงสร้างราก กับช่วงสะสมแป้ง

การฉีดพ่นมันกับ4Tree

อัตราการใช้ 4Tree 1 ซอง มีประมาณ 40 ช้อน
ฉีดพ่นทางใบมันสำปะหลัง

  • อัตราส่วน 1 ช้อนผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบบาง ๆ เป็นฝอยละอองได้ประมาณเกือบ ๆ ไร่ ซองหนึ่งใช้ได้ประมาณ 25 – 30 ไร่
  • อัตราส่วน 2 ช้อนผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบบาง ๆ เป็นฝอยละอองได้ประมาณเกือบ ๆ ไร่ ซองหนึ่งใช้ได้ประมาณ 15 – 20 ไร่
  • หากต้องการใช้ตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวในระยะการฉีดพ่น 6 ครั้ง โดยใช้ 4Tree ตามอัตราการฉีดพ่นตามรูป ในปริมาณ 1 ซอง สามารถใช้ได้ประมาณ 3-4 ไร่

กรณีปลูกถี่จะมีปัญหาวัชพืช เพราะไม่มีพื้นที่ในการคุมดิน แต่ถ้าปลูกห่าง ใบจะกางสวยเต็มพื้นที่ พอมันอายุเดือนกว่าๆ ต้นเจริญเติบโตใบมันจะชนกันในระยะที่พอดี มันคุมพื้นดิน รักษาความชื้นในดินแบบพอเหมาะ ก็จะทำให้รากพืชเกิดการไหลเวียนของน้ำขึ้นไปคายใบได้อยู่ตลอด มันก็จะกินอาหารสังเคราะห์แสงได้อย่างสม่ำเสมอ

การใช้ Bio Black จุลินทรีย์สำหรับพืชสร้างแป้ง ใช้กับมันสำปะหลัง
มันสำปะหลัง ส่วนใหญ่จะเป็นโรคเชื้อรา โรครากเน่า โคนเน่า ใช้ Bio Black ไปร่วมในช่วงที่มีความชื้นสูง เช่น ช่วงปักท่อนมันระยะแรก ถ้าเกิดมีความชื้นในดินมากเกินไป ก็ควรที่จะใส่ Bio Black เข้าไปด้วย จะช่วยป้องกันเชื้อรา สามารถฉีดพร้อมกับ 4Tree ได้เลย ในกรณีที่มีปัญหาด้านเชื้อราลงระบบรากแล้วหรือลงระบบที่หัวมันแล้ว ให้ฉีดตอนเย็นเดี่ยว ๆ
หากต้องการฉีดร่วมกันกับ 4Tree ให้ฉีดพ่นช่วงเช้า ใช้อัตรา 50-100cc/น้ำ 20ลิตร แต่ถ้าฉีดเพื่อกำจัดแก้ปัญหาแมลง ศัตรูพืช ให้ฉีดช่วงเย็น 17.00 น.ขึ้นไป ฉีดพ่นตามโคนได้เลย

Bio black

ผลงานโฟร์ทรีกับไร่มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 72 จำนวน 9 ไร่ ของคุณจันทร์เพ็ญ จ.ศรีสะเกษ

สั่งซื้อเลย