โรคแอนแทรคโนสคืออะไร?

โรคแอนแทรคโนสคืออะไร? โรคนี้ถือเป็นโรคหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร ทั้งด้านคุณภาพของพืชและลดปริมาณของพืชอย่างมหาศาล ซึ่งนักเกษตรกรควรทราบถึงข้อมูลของโรคนี้เอาไว้ และทราบถึงวิธีป้องกันและแก้ไขโรคให้ได้อย่างตรงจุด ซึ่งวันนี้เราได้นำความรู้ของโรคแอนแทรคโนส มาฝากกัน

แอนแทรคโนสคืออะไร ?

โรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum spp. เป็นโรคพืชที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ มีเชื้อราที่มีความสําคัญ เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส อยู่ในจีนัส Colletotrichum ทําให้เกิดความสูญเสียกับพืชเศรษฐกิจ มีพืชอาศัยมากถึง 470 สกุล ทั้งพืชตระกูลถั่ว หญ้า ผัก ไม้ผลและไม้ประดับ การระบาดของโรคเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงในเขตที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง เชื้อราสามารถเข้าทําลายได้ทุกส่วนของพืชตั้งแต่ลําต้น ใบ ก้าน ดอก ผล และเมล็ด ทําให้เปอร์เซ็นต์การงอกลดลงถ้าเกิดกับต้นกล้าจะทําให้ต้นกล้าแห้งตายได้

ลักษณะอาการของโรคแอนแทรคโนส

เริ่มจากจุดแผลแห้งเล็ก ๆ สีน้ําตาลแล้วค่อย ๆ เข้มขึ้นขยายออกเป็นวงกลมหรือวงรีซ้อนกันเป็นชั้น ๆ อาการของโรคจะเห็นชัดเจนในระยะที่ผลเริ่มสุก เมื่อมีความชื้นสูงจะพบการสร้างกลุ่มของสปอร์หรือ conidia สีส้มหรือสีชมพูเป็นหยดเหลวข้นบริเวณแผลโรคแอนแทรคโนสที่เกิดบนใบ ถ้าเกิดกับใบอ่อนทําให้ใบหงิกงออาการเริ่มจากจุดสีเทาและเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้มอยู่กระจัดกระจาย เนื้อเยื่อกลางแผลบางและฉีกขาดเป็นรู นอกจากนี้โรคแอนแทรคโนสยังสามารถเข้าทําลายกิ่ง ทําให้เกิดอาการไหม้ได้อีกด้วย

ตัวอย่างอาการของโรค

การป้องกันและการกำจัดโรคแอนแทรคโนส

  1. หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ การตรวจแปลงพืชอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้คุณสามารถสังเกตได้ถึงความผิดปกติและรักษาโรคได้อย่างทันเวลา
  2. ตัดเเต่งกิ่งให้โปร่ง การตัดแต่งกิ่งของพืชให้โปร่ง จะช่วยลดความหนาแน่น และลดโอกาสในการแพร่กระจาย รวมถึงลดโอกาสในการเจริญเติบโตของเชื้อได้ดี
  3. หมั่นทำความสะอาดแปลงอยู่เสม อการหมั่นทำความสะอาดแปลงผัก นำเศษผักต่าง ๆ ไปทิ้ง และกำจัดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้แปลงมีความสะอาด และลดโอกาสในการแพร่เชื้อได้ดี
  4. เลือกใช้ฮอร์โมนชีวภาพในการรักษาโรค เลือกใช้ฮอร์โมนชีวภาพ ไบโอ แบล็ค ชนิดน้ำ [คลิกรายละเอียดสินค้า] เป็นเชื้อราและแบคทีเลีย ช่วยในการกำจัดและป้องกันโรคพืช เช่น โรคโคนเน่า โรคราน้ำค้าง โรคราแป้ง โรคใบจุด โรคเหี่ยวเขียว โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดตากบ จะช่วยควบคุมโรคพืชได้ดีป้องกันและรักษาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้เป็นอย่างดี