เตือนภัยชาวนา หว่านข้าวระวังแมลงหล่าศัตรูข้าว

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันแพร่หลาย แต่วิธีการทำนาปลูกข้าวก็อาจจะแตกต่างกันไป ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่นระบบน้ำ ชลประทาน น้ำฝน นาปีหรือนาปรัง และแม้แต่การเพาะพันธ์ข้าวลงดินที่มีทั้งการหวานข้าว การดำนา ฯลฯ แต่เพื่อนเกษตรกรท่านใดกำลังทำหน้าแบบหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องระวังศัตรูข้าวที่ชื่อว่า “แมลงหล่า”

นาประเภทหวานนั้นหนาแน่นไปด้วยต้นข้าวที่กระจัดกระจาย ประกอบกับเเมลงหล่าชอบสภาพที่ร่มและเย็น จึงเป็นช่องโหว่ให้แมลงหล่ามาอยู่อาศัยในข้าวระยะแต่กอจนถึงระยะออกรวง ทำให้ข้าวเเห้งตาย ผลผลิตเสียหาย

 แมลงหล่า Scotinophara coarctata (Fabricius) เป็นมวนชนิดหนึ่ง มีลักษณะค่อนข้างกลมคล้ายโล่ห์ ด้านหัวและอกเป็นรูปสามเหลี่ยม ลำตัวมีสีน้ำตาลหรือดำเป็นมันวาว ยาว 7-8 มิลลิเมตร กว้าง 4-5 มิลลิเมตร ไข่มีสีชมพูแกมเขียว หลบซ่อนอยู่ที่โคนต้นข้าวหรือตามรอยแตกของพื้นดินในตอนกลางวันและหากินในตอนกลางคืน ตัวเต็มวัยมีอายุนานถึง 214 วัน อยู่ข้ามฤดูหนาวหรือฤดูแล้ง โดยฟักตัวอยู่ในร่องระแหงดินในที่มีหญ้าขึ้น เมื่อสภาพภูมิอากาศเหมาะสมจะบินเข้าแปลงนา และขยายพันธุ์หลายรุ่น

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากกาบใบข้าวบริเวณโคนต้นข้าว ทำให้บริเวณที่ถูกทำลายเป็นสีน้ำตาลแดงหรือเหลือง ขอบใบข้าวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำคล้ายข้าวเป็นโรคไหม้ ตามข้อของลำต้นข้าวเป็นบริเวณที่แมลงหล่าชอบเพราะเป็นแหล่งที่มีน้ำเลี้ยงมาก การทำลายในระยะข้าวแตกกอทำให้ต้นข้าวที่อยู่กลาง ๆ กอข้าวมีอาการแคระแกร็น มีสีเหลืองหรือเหลืองแกมน้ำตาล และการแตกกอลดลง ถ้าทำลายหลังระยะข้าวตั้งท้องทำให้รวงข้าวแกร็น ออกรวงไม่สม่ำเสมอและรวงข้าวมีเมล็ดลีบ ต้นข้าวอาจเหี่ยวตายได้ ถ้ามีแมลงจำนวนมากทำให้ต้นข้าวแห้งไหม้คล้ายกับถูกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลาย แมลงหล่าทำลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโต แต่มักพบทำลายในช่วงข้าวแตกกอเต็มที่ถึงเก็บเกี่ยว

พืชอาหาร ข้าวป่า หญ้าชันกาด ข้าวโพด

การป้องกันกำจัด

  • ใช้แสงไฟฟ้าล่อแมลงและทำลายในช่วงที่มีการระบาด เนื่องจากแมลงหล่าชอบบินมาเล่นแสงไฟเวลากลางคืน
  • ปลูกข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพื่อลดการเพิ่มประชากรในนาข้าว
  • กำจัดวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นในนาข้าว เพื่อให้นาข้าวโปร่ง แสงแดดส่องถึงโคนต้นข้าว ทำให้สภาพนาข้าวไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของแมลงหล่า
  • หมั่นตรวจนาข้าวสม่ำเสมอหรือทุกสัปดาห์ ในระยะข้าวแตกกอแต็มที่ถึงเก็บเกี่ยว ถ้าพบแมลงหล่ามากกว่า 5 ตัวต่อกอหรือกลุ่มข้าว ควรใช้สารฆ่าแมลง คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซี) อัตรา 80 มิลลิเมตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเฉพาะจุดที่มีการระบาด โดยพ่นบริเวณโคนต้นข้าว
  • เลือกใช้ฮอร์โมนชีวภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืช

ฮอร์โมนชีวภาพ ไบโอ บลู ชนิดน้ำ [คลิกรายละเอียดสินค้า] ช่วยยับยั้งหนอน และแมลงศัตรูพืชได้ดี เช่น หนอนประกบใบส้ม หนอนชอนใบ โรคไวรัสใบด่างหวี่ขาวเป็นพาหะ โรคยอดหงิกแคระแกร็น เป็นต้น กำจัดเพลี้ยได้ทุกชนิด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เป็นต้น