วิธีสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ
2. ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการ และเลือกปุ่ม “หยิบใส่ตะกร้า”
ตะกร้าสินค้า
3. เข้ามาที่หน้าตะกร้าสินค้า หากข้อมูลถูกต้องเลือกปุ่ม “สั่งซื้อและชำระเงิน”
ใส่ชื่อและที่อยู่ผู้รับสินค้า
4. ใส่ชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
สรุปรายการ และเลือกวิธีชำระเงิน
5. เลือกวิธีชำระเงิน และเลือกปุ่ม “สั่งซื้อ”

หากเลือกวิธีชำระเงินเป็น “ชำระเงินปลายทาง (COD)” ให้รอรอสินค้าส่งถึงบ้านและชำระเงินตอนรับสินค้าได้เลย


ถ้าหากเลือกวิธีชำระเงินเป็น “โอนเงินเข้าบัญชี” หลังจากโอนแล้วให้ทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

เมนูแจ้งชำระเงิน
6.1 หากเลือกวิธีชำระเงินเป็น “โอนเงินเข้าบัญชี” หลังจากโอนเงินแล้วให้เข้ามาแจ้งชำระเงินได้ที่เมนู “แจ้งชำระเงิน”
แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน
6.2 ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน และอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน (สลิป) จากนั้นเลือกปุ่ม “แจ้งชำระเงิน”