โรคพืช และแมลงศัตรูพืช ควรรับมืออย่างไร

โรคพืช

เป็นโรคที่มักเกิดจากเชื้อรา แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เข้ามาทำลายพืชส่วนใหญ่มักมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก ซึ่งโรคเหล่านี้เราไม่สามารถมองเห็นเชื้อราได้ตาเปล่า แต่มักแสดงอาการออกมาทางลักษณะของพืช เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคราสนิม โรคราน้ำค้าง โรคเน่าคอดิน โรคใบจุด โรคเหี่ยว เป็นต้น

แมลงศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืชเป็นแมลงจำพวกที่เราสามารถมองเห็นด้วยได้ตาเปล่า ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท นั่นก็คือ แมลงศัตรูพืชแบบปากกัดอย่างหนอนต่าง ๆ เช่น หนอนชอนใบ หนอนกระทู้ผัก และแมลงศัตรูพืชแบบปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ ซึ่งแมลงเหล่านี้มักแพร่ระบาดจากการพัดของลม และแมลงเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พืชผลเกิดโรคได้เช่นเดียวกัน

โรคพืช และแมลงศัตรูพืช มีความเหมือนกันอย่างไร?

ศัตรูพืชทั้งสองชนิดนี้ เหมือนกันตรงที่สามารถเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรของคุณได้อย่างมหาศาล ทำให้พืชผลทางการเกษตรไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ฉะนั้นนักเกษตรกรจึงจำเป็นต้องทราบถึงข้อมูลของทั้งโรคพืชและแมลงศัตรูพืชเหล่านี้ไว้ เพื่อป้องกันพืชผลของคุณไม่ให้เกิดความเสียหายนั่นเอง

วิธีการป้องกันและรักษาผลผลิตจากโรคพืช

1.จัดแปลงเพาะปลูกให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม

พยายามควบคุมอุณหภูมิในแปลงเพาะของคุณ ให้มีความเหมาะสม ทั้งความเข้มข้นของแสงแดดและความชื้นต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้ในขั้นต้น

2.เติมธาตุอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ

พืชที่ขาดสารอาหารหรือได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ ก็ส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นได้ นักเกษตรกรจึงควรให้อาหารแก่พืชอย่างเหมาะสม

3.เลิกใช้สารเคมีกับผลผลิต

การใช้สารเคมีกับพืชผลทางการเกษตร นอกจากจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกเสียหาย และจะส่งผลต่อผลผลิตของคุณ

4.ให้น้ำพรวนดินให้เหมาะสมกับพืชนั้น ๆ

พืชบางชนิดต้องการน้ำมาก แต่บางชนิดต้องการน้ำน้อย การกะปริมาณการให้น้ำก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยควบคุมไม่ให้พืชเป็นโรคได้

5.การเลือกใช้ฮอร์โมนชีวภาพยในการกำจัดและป้องกันแมลง

การเลือกใช้จุลินทรีย์ฮอร์โมนแบบเข้มข้น เพิ่มความสมดุลให้กับพืช ในการป้องกันและกำจัดโรคในพืช ก็จะช่วยให้พืชผลของคุณมีความแข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรค และยังเป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ฮอร์โมนชีวภาพ ไบโอ แบล็ค [คลิกรายละเอียดสินค้า] ชนิดน้ำ เป็นเชื้อราและแบคทีเลีย ช่วยในการกำจัดและป้องกันโรคพืช เช่น โรคโคนเน่า โรคราน้ำค้าง โรคราแป้ง โรคใบจุด โรคเหี่ยวเขียว โรคแอนแทรกโนส (กุ้งแห้ง) โรคใบจุดตากบ

วิธีป้องกันและรักษาผลผลิตจากศัตรูพืช

1.ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช

ปลูกพืชให้มีความหลากหลาย เพื่อช่วยลดการระบาด เพิ่มความหลากหลายทางชีวิภาพ และช่วยในการปรับปรุงดินได้ดี

2.การปลูกพืชที่สามารถไล่แมลงศัตรูพืช

เช่น ดาวเรือง ยาสูบ ดอกเฟื่องฟ้า เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่านี้จะช่วยลดการระบาดของเหล่าแมลงศัตรูได้ดี

3.เลือกใช้ฮอร์โมนจุลินทรีย์ในการกำจัดและป้องกันแมลง

ฮอร์โมนชีวภาพ ไบโอ บลู [คลิกรายละเอียดสินค้า] ชนิดน้ำ ช่วยยับยั้งหนอน และแมลงศัตรูพืชได้ดี เช่น หนอนประกบใบส้ม หนอนชอนใบ โรคไวรัสใบด่างหวี่ขาวเป็นพาหะ โรคยอดหงิกแคระแกรน เป็นต้น กำจัดเพลี้ยได้ทุกชนิด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เป็นต้น