เกร็ดความรู้ ตอนโรคราแป้ง (Powdery Mildew)

โรคราแป้ง (Powdery Mildew) จะแพร่ระบาดในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศค่อนข้างเย็น โรคนี้ระบาดได้ง่ายเนื่องจากสปอร์ของเชื้อราเมื่อตกลงบนผิวใบ เชื้อราจะสร้าง Haustoria ดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ผิวใบทำให้เซลล์ตาย ทำให้ใบแห้งตายในที่สุด

เชื้อสาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา Oidium sp.

ลักษณะอาการ : จะพบได้ที่ใบด้านล่างก่อนแล้วจึงลามขึ้นสู่ใบด้านบนสังเกตเห็นได้ว่าที่ผิวใบจะมีเส้นใยของเชื้อราสีขาวคล้ายแป้ง ปกคลุมมาที่หลังใบ แล้วใบจะเริ่มแห้ง ซึ่งอาการใบแห้งจะ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทาให้ใบแห้งตายในที่สุด

วิธีป้องกัน

  1. หมั่นสำรวจแปลง หากพบโรคราแป้งหรือโรคราน้ำค้างเข้าทำลายให้เด็ดหรือตัดส่วนที่เป็นโรคไป เผาทำลาย
  2. เมื่อเริ่มพบการระบาดให้ฉีดพ่นด้วยกำมะถันผงหรือสารเคมีที่มีกำมะถันเป็นส่วนผสม
  3. ใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา ฉีดพ่นเพื่อป้องกันการเกิดราขาว