อะมิโนพืช บราวน์ : สูตรกำจัดวัชพืช ข้าวดีด ข้าวเด้ง

2,500 ฿

อะมิโน บราวน์

 

คำอธิบาย

อะมิโนพืช บราวน์ : สูตรกำจัดวัชพืช ข้าวดีด ข้าวเด้ง

อะมิโนพืช บราว์น

อะมิโนพืช บราวน์ :  ใช้กับนาข้าวช่วยย่อยสลายฟางข้าว ข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าวหาง เหมาะกับนาตม นาปรัง แก้ไขปัญหาวัชพืช ข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าวอีดิด ข้าวแดง ข้าวปน เกิดจากข้าวที่เป็นตอซัง หากคุณสามารถย่อยสลาย และคืนสารอาหารลงไปในดิน การใช้ 1 รอบ ทำให้ดินมีชีวิตชีวา คืนสภาพดิน วัชพืชจะลดลงไปเรื่อยๆโดยธรรมชาติ

ขั้นตอนและวิธีการย่อยนา

อะมิโน บราวน์

 

ประโยชน์ของการย่อยนา
– ช่วยปรับสภาพดินลดกรด – ด่าง
– เพิ่มปุ๋ยในดิน(ลดการใช้ปุ๋ยในนาข้าว)
– ลดการรบกวนของวัชพืชข้าวดีดข้าวเด้ง
– ลดปัญหาข้าวเมาตอซัง
– ลดการใช้เคมีภัณฑ์ต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg