อะมิโนพืช เรด : จุลินทรีย์สำหรับพืชผักทั่วไป

2,500 ฿

คำอธิบาย

อะมิโนพืช เรด : จุลินทรีย์สำหรับพืชผักทั่วไป

อะมิโนพืช เรด

“จุลินทรีย์” เพื่อการเกษตร คิดค้น และคัดแยกสายพันธ์ ของจุลินทรีย์ชนิดที่มีความพิเศษ เป็นคุณสมบัติเด่นที่พืชต้องการ เป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชทำหน้าที่ย่อยสลายธาตุอาหารสำคัญให้กับพืช รวมไปถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปกป้องพืชจากโรคร้ายต่างๆ ช่วยสร้างวัคซีน และฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ วิจัย และพัฒนาโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

อะมิโนพืช เรด : เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่เหมาะสำหรับพืชผักทั่วไป ทั้งแบบผักกินใบและผักกินผล พืชล้มลุก พืชผักสวนครัวต่างๆ ส่งเสริมการเจริญเติบโต ช่วยป้องกันโรคพืช และป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืช ได้เป็นอย่างดี ช่วยรักษาคุณสมบัติเด่นของพืช ไม่ว่าจะเป็น รสชาติ สีสัน ของดอกและผล เพิ่มการสร้างฮอร์โมนติดดอกและออกผล

 

จุลินทรีย์ BIO RED

 

ข้อแนะนำ : อะมิโนพืช เรด
– ช่วยเพิ่มความเหนียวของขั้วและช่วยปรับความยืดหยุ่นของพืช
– ช่วยเรื่องผิวแตกลายได้
– ผลขนาดเล็ก ขนาดหัวไม้ขีดนำไปฉีดพ่นได้เลย
– ผลขนาดใหญ่ รอให้ขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่ก่อน แล้วจะสามารถฉีดพ่นได้

ปริมาณสุทธิ : 1 ลิตร ผสมน้ำได้ 400 – 800 ลิตร