Bio Gold จุลินทรีย์สำหรับต้นข้าว

2,500 ฿

หมวดหมู่:

รายละเอียด

Bio Gold จุลินทรีย์สำหรับต้นข้าว

“จุลินทรีย์” เพื่อการเกษตร คิดค้น และคัดแยกสายพันธ์ ของจุลินทรีย์ชนิดที่มีความพิเศษ เป็นคุณสมบัติเด่นที่พืชต้องการ เป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชทำหน้าที่ย่อยสลายธาตุอาหารสำคัญให้กับพืช รวมไปถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปกป้องพืชจากโรคร้ายต่างๆ ช่วยสร้างวัคซีน และฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ วิจัย และพัฒนาโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

Bio Gold กลุ่มจุลินทรีย์สำหรับ ต้นข้าวในนาข้าวโดยเฉพาะ ช่วยในการปกป้องโรคของต้นข้าว ที่เกิดจากทางรากและใบ ส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารของต้นข้าวทั้งทางใบและทางรากให้ได้รับอย่างเต็มที่ เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของต้นข้าว ทนต่อสภาพแวดล้อม ช่วยให้เม็ดข้าวน้ำหนักดี เม็ดเต็มรวงรวงข้าวมีความเหนียวเก็บเกี่ยวได้มากไม่เสียผลผลิต จากการหลุดร่วง ใช้ได้ทั้งการทำนาปรังและนาปี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Bio gold

 

➡️BIO GOLD ช่วยให้ข้าวเขียวสดนานขึ้น
👉🏻ช่วยเพิ่มแอมโมเนียในเตรด
👉🏻ลดความชื้นของต้นข้าว
👉🏻เพิ่มน้ำหนักให้กับรวงข้าว
👉🏻ฉีดพ่นตอนก้มรวง จะเพิ่มน้ำนมข้าว (ใบต้องเขียว)​
👉🏻ข้าวไม่หลุดร่วง จึงทำให้ได้ข้าวเพิ่มขึ้น

 

วิธีการฉีดพ่นกับนาข้าวในแต่ละช่วง

Bio gold 4Tree

error: Content is protected !!