‘หนอนกอข้าว’ ตัวร้ายในนาข้าว

หนอนกอข้าว (rice stem borers )

หนอนกอทำลายข้าวตั้งแต่ข้าวเล็กจนถึงระยะข้าวออกรวง ในประเทศไทยมีรายงานพบ 4 ชนิด คือ หนอนกอสีครีม หนอนกอแถบลาย หนอนกอแถบลายสีม่วง และหนอนกอสีชมพู

หนอนกอสีครีม (Scirpophaga incertulas)

หนอนกอแถบลาย (Chilo suppressalis)

หนอนกอแถบลาย สีม่วง (Chilo polychrysus)

หนอนกอสีชมพู (Sesamia inferens)

หนอนกอข้าวเป็นแมลงศัตรูข้าวที่พบทุกสภาพแวดล้อม โดยทั่วไปพบทําลายมากในฤดูนาปรังมากกว่านาปี ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม และเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ส่วนฤดูนาปี พบระบาดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ต้นข้าวที่ถูกหนอนกอทําลาย จะพบตัวหนอนติดอยู่และดึงหลุดได้ง่าย ผีเสื้อหนอนกอข้าวจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่แปลงนา เมื่อข้าวอายุระหว่าง 30-50 วัน การระบาดมากน้อยขึ้นกับสภาพแวดล้อม และฤดูการทํานาของสถานที่นั้น ๆ สามารถเพิ่มปริมาณได้ 2 – 3 อายุขัยต่อฤดูปลูก หนอนกอข้าวพบทําลายข้าวในประเทศไทยมี 4 ชนิด คือ หนอนกอสีครีม (Scirpophaga incertulas) หนอนกอแถบลาย (Chilo suppressalis) หนอนกอแถบลายสีม่วง (Chilo polychrysus) และหนอนกอสีชมพู (Sesamia inferens)

อาการข้าวหัวหงอก

ลักษณะการเข้าทำลาย 

หนอนกอข้าวทั้ง 4 ชนิด  ทำลายข้าวลักษณะเดียวกันโดยหลังหนอนฟักจากไข่ จะเจาะเข้าทำลายกาบใบก่อน ทำให้
กาบใบมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาล  ซึ่งจะเห็นเป็นอาการช้ำ ๆ เมื่อฉีกกาบใบดูจะพบตัวหนอน  เมื่อหนอนโตขึ้นจะเข้ากัดกินส่วนของลำต้น ทำให้เกิดอาการใบเหี่ยวในระยะแรก  ใบและยอดที่ถูกทำลายจะเหลืองในระยะต่อมา  ซึ่งการทำลายในระยะข้าวแตกกอนี้ทำให้เกิดอาการ  “ยอดเหี่ยว” (deadheart) ถ้าหนอนเข้าทำลายในระยะข้าวตั้งท้องหรือหลังจากข้าวออกรวงจะทำให้เมล็ดข้าวลีบทั้งรวง และรวงข้าวมีสีขาวเรียกอาการนี้ว่า“ข้าวหัวหงอก” (whitehead)

พืชอาหาร                        
          ข้าว ข้าวป่า ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย หญ้าข้าวนก หญ้าคา หญ้าชันกาด หญ้าไซ หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด หญ้าปล้องหิน


การป้องกันกําจัด
1. เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ไขน้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง  2. ปลูกข้าวพันธุ์เบา เพื่อลดจำนวนประชากรและการทำลาย
3. ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป ทำให้ใบข้าวงามหนอนกอชอบวางไข่
4. ไม่ใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ดในนาข้าว เพื่อช่วยให้ศัตรูธรรมชาติพวกแตนเบียนไข่และแตนเบียนหนอนของหนอนกอข้าว สามารถควบคุมประชากรหนอนกอข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.พบอาการข้าวยอดเหี่ยวในระยะข้าวอายุ 3-4 สัปดาห์หลังหว่าน/ปักดำในระดับ 10-15 เปอร์เซ็นต์ ให้ใช้สารชนิดพ่นน้ำ เช่น คลอร์ไพริฟอส (ลอร์สแบน 20% อีซี) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วแปลงเพียงครั้งเดียว 6.เลือกใช้ฮอร์โมนชีวภาพในการกำจัดหนอนกอข้าว

ฮอร์โมนชีวภาพ ไบโอ บลู ชนิดน้ำ [คลิกรายละเอียดสินค้า] ช่วยยับยั้งหนอน และแมลงศัตรูพืชได้ดี เช่น หนอนประกบใบส้ม หนอนชอนใบ หนอนกอข้าว โรคไวรัสใบด่างหวี่ขาวเป็นพาหะ โรคยอดหงิกแคระแกรน เป็นต้น กำจัดเพลี้ยได้ทุกชนิด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เป็นต้น